گواهینامه ایزو IEC 27001

استاندارد  ISO / IEC 27000  به سازمانها کمک می کند تا دارایی های اطلاعاتی را امن نگه دارند.استفاده از این استانداردها به سازمان شما کمک می کند تا امنیت دارایی ها مانند اطلاعات مالی، مالکیت معنوی، جزئیات کارکنان یا اطلاعاتی را که توسط اشخاص ثالث به شما داده می شود، مدیریت کند.استاندارد ISO / IEC 27001 برای سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) است.
بیش از دوازده استاندارد در خانواده ایزو 27000 وجود دارد


ISMS چیست؟

ISMS  یک رویکرد سیستماتیک برای مدیریت اطلاعات اساسی شرکت است تا امنیت آن باقی بماند. این برنامه شامل افراد، فرایندها و سیستم های اطلاعاتی با استفاده از فرآیند مدیریت ریسک می باشد.
ایزو 27001 می تواند به کسب و کارهای کوچک، متوسط و بزرگ در هر بخش کمک کند تا دارایی های اطلاعاتی را امن نگه دارد.


صدور گواهینامه ایزو  ISO / IEC 27001

مانند دیگر استانداردهای سیستم مدیریت ایزو، صدور گواهینامه ایزو 27001 امکان پذیر است، اما اجباری نیست. بعضی از سازمان ها از پیاده سازی و اجرای سیستم ایزو 27001استفاده می کنند، در حالی که برخی تصمیمی می گیرند که گواهینامه ایزو 27001 را برای اطمینان مشتریان و ذینفعان آنها اخذ کنند تا مدرکی دال بر اجرای سیستم امنیت اطلاعات درون سازمان باشد.


مزایای ایزو  27001: 2013

حفاظت از اطلاعات سازمان شما برای مدیریت موفق و عملکرد صحیح سازمان شما اهمیت دارد. دستیابی به ایزو 27001 به سازمان شما کمک می کند تا در مدیریت و محافظت از اطلاعات و اطلاعات ارزشمند خود اطلاعاتی به دست آورد.


مزایای اخذ گواهینامه ایزو 27001 :

·   اطلاعات محرمانه را امن نگه می دارد

·   مشتریان و ذینفعان را با اطمینان در مورد نحوه مدیریت ریسک ارائه می دهد

·   ایزو 27001 اجازه تبادل اطلاعات امن می دهد

·   به شما در انجام سایر مقررات مانند SOX کمک میکند

·   مزیت رقابتی را برای شما فراهم می کند

·   رضایت مشتری و به طبع آن حفظ مشتری را بهبود می بخشد

·   محافظت از شرکت، دارایی ها، سهامداران و مدیران

·   مدیریت و به حداقل رساندن در معرض خطر قرار گرفتن

·   ایزو 27001 فرهنگ امنیتی را ایجاد می کند