گواهینامه ایزو 29001

گواهینامه ایزو 29001 – گواهینامه ایزو در حوزه نفت و گاز

گواهینامه ایزو 29001 استاندارد مدیریت کیفیت سازمان هایی است که در زمینه های نفتی فعالیت می کنند. ISO / TS 29001: 2010 الزامات اضافی استاندارد ISO 9001 برای صنایع نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی است.

برای سازمان های فعال در زنجیره تامین صنعت نفت و گاز، صدور گواهینامه ISO / TS 29001 یک فرصت قابل توجه برای استاندارد سازی و بهبود است.

این استاندارد اولین بار در سال 2003 توسط سازمان ایزو و صنعت بین المللی نفت و گاز، به رهبری موسسه نفت آمریکا (API) توسعه یافته است.


ISO 29001 چیست؟

استانداردهای مدیریت کیفیت مربوط به صنعت نفت، گاز و پتروشیمی است.

 این استاندارد می تواند به عنوان یک گواهینامه مستقل عمل کند یا با گواهینامه مدیریت کیفیت جامع برای تمام صنایع ( ایزو 9001) ادغام شود. در این مورد، مستندات استانداردهای ISO 29001 بین استانداردهای مدیریت کیفیت عمومی و عمومی مشخص شده است. الزامات ایزو 29001 مشابه مشخصات سیستم API Q1، برای کنترل ویژگی ها / روش های مستند سازی برای مفهوم، خرید، آموزش و دیگر فعالیت های کلیدی شرکت است. استاندارد ایزو 29001 همچنین شامل الزامات بخش منحصر به فرد برای طراحی، توسعه، تولید، نصب و خدمات محصول می باشد.

خطرات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی یکی از مهم ترین خطرات فاجعه بار است. اگر مایعات و گازهای خطرناک سوءاستفاده یا مدیریت نادرست شوند، می توانند آسیب جدی به محیط زیست و مردم وارد کنند. یک رویکرد سطح بالایی از یکپارچگی عملیاتی خاص برای صنعت نفت و گاز حیاتی است که می تواند به طور ایمن عملیات را حفظ و اجرا کند. این رویکرد برای کسب و کار خوب مفید است، و همچنین از محیط زیست و مردم در مقابل خطرات ناشی از صنعت نفت و گاز حفاظت می کند و یک روش کارآمد برای رسیدن به برتری و اطمینان از ذینفعان از طریق صدور گواهینامه ISO 29001 است.