استاندارد HSE

ایمنی بهداشت حرفه ای محیط زیست در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

استاندارد HSE (ایمنی بهداشت حرفه ای محیط زیست در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی)
استاندارد HSE نظام واحد و هدفمندی است که برای یکپارچه سازی و رسیدن سازمان به یک دید منطقی و فراگیر در زمینه ایمنی بهداشت محیط زیست پیاده سازی می گردد.

از اواخر قرن نوزدهم میلادی تاکنون، اخذ استاندارد HSE در سازمانها به یک نیاز اساسی در صنعت تبدیل شده است. در استاندارد HSE حافظت پرسنل از عوامل فیزیکی مانند انتشار مواد آلاینده، آلودگی صوتی، مصرف منابع و انرژی ها از عوامل کلیدی برای ارزیابی و سنجش استاندارد HSE می باشد. پیاده سازی استاندارد HSE تلفیقی از دو استاندارد ایزو 14001 و 18001 می باشد.

اخذ استاندارد HSE در تمامی پروژه های صنعتی و تشکلات سازمانی باعث به صفر رسیدن مخاطرات ناشی از کار از طریق حذف شرایط نامساعد و ناایمن، ارتقاع سطح سلامت افراد با ارائه راهکارهای مدیریتی، مهندسی و اجرایی در کلیه سطوح سازمان می گردد.

کلمه HSE از سه واژه Health (بهداشت)، Safety (ایمنی) و Environment (محیط زیست) تشکیل شده است و در هر کدام از شاخه های آن مواردی گنجانده شده است که به اختصار شرح می دهیم.

1. بهداشت (Health) : در کلیه پروژه ها موضوع بهداشت که شامل بهداشت عمومی و فردی (رسیدگی به سلامت کلیه افراد)،  بهداشت محیط ( رسیدگی به بهداشت کل محیط پروژه) و بهداشت حرفه ای ( که شامل یک سری آنالیزهای مشخص می باشد) مورد بررسی قرار می گیرد.

2. ایمنی (Safety) : در تمامی پروژه ها یک سری مخاطرات وجود دارد که در صورت عدم رفع آنها منجر به بروز حادثه می گردد. ایمنی در پروژه ها شامل : دسته اول ایمنی در عملیات (ایمنی در حفاری، کار در ارتفاع، جوشکاری، برشکاری و ایمنی ماشین آلات) می باشد. دسته دوم ایمنی در پروژه (ایمنی در انبار، مدیریت حریق، محصور سازی) می باشد. دسته سوم ایمنی اشخاص (ایمنی استفاده از تجهیزات فردی) می باشد.

3. محیط زیست (Environment) : منظور از محیط زیست در هر پروژه عمرانی شامل آب، هوا و خاک می باشد که بسته به نوع آلایندگی و منبع آلاینده نیز متفاوت می باشد.

وظیفه اصلی استاندارد HSE حفظ و ارتقا سلامت نیروهای انسانی، حذف و یا به حداقل رساندن عوامل موثر در ایجاد خطرات، حوادث ایمنی و محیط زیست است. اما تحقق برنامه ها و اهداف استاندارد HSE ضرورت تعهد و رهبری مدیران ارشد سازمان ها را می طلبد.

از جمله مزایای پیاده سازی و اخذ استاندارد HSE میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:

1. به حداقل رساندن حوادث، مخاطرات و عوارض زیست محیطی

2. کاهش و به حداقل رساندن هزینه های درمانی

3. تعهد پذیری سازمانی

4. ایجاد نظام تشویقی

5. تغییر در نگرش

6. بهبود مستمر.

شرکت پیشگامان آمادگی خود را جهت هرگونه مشاوره وپیاده سازی استاندارد HSE اعلام می دارد.

کلمات کلیدی : ایزو، استاندارد HSE، ایزو 14001، استاندارد 18001، ایزو 9001.