گواهینامه ایزو 10004

سیستم مدیریت رسیدگی به رضایت مشتری

مزایای استفاده از گواهینامه ایزو 10004
 

 ·قادر به شناسايي ريسک ها و فرصت هاي بهبود کارآيي زيست محيطي خود خواهد بود.

 ·از تطابق با نيازمندي هاي قانوني زيست محيطي اطمينان خواهد يافت.

 ·صرفه جويي و کاهش در هزينه هاي مربوط به (مصرف انرژي،پسماندها و مواد اوليه) را شاهد خواهد بود.

 ·قادر به قدم برداشتن در مسير بهبود مستمر کارآيي زيست محيطي و دستيابي به اهداف استراتژيک خود خواهد بود.

 ·از رويکردي ساختاريافته در تعيين اهداف زيست محيطي و ابزار دستيابي به آنها برخودار ميگردد.

 ·روابط خوبي با مشتري به عنوان يك تامين كننده محصولات يا خدمات ايجاد خواهد نمود.

 ·ريسك فعاليت ها و فرايندها را در سازمان كاهش خواهد داد.

 ·خود را ملزم به استفاده بهينه از منابع طبيعي مي نمايد.

 

 

مزایا و اهمیت استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001      


• اطمینان از حفاظت محیط زیست « در سطح محلی، ملی، منطقه ای و جهانی »
• بهبود روش های مدیریت، به ویژه ترویج و ترغیب فعالیت مدیریت محیط زیست و بهبود ارتباط برون و درون سازمانی
• در سطح جهانی ورود به سیستم های مدیریت زیست محیطی توافق همه جانبه بوجود خواهد آورد و اعتبار و مقبولیت می آفریند
• کاهش مصرف منابع طبیعی و مواد اولیه 
• کاهش مصرف انرژی
• کاهش ضایعات و پسماندها و استفاده از روش های بازیافت
• افزایش رعایت مقررات و قوانین زیست محیطی
• آمادگی و واکنش در وضعیت اضطراری
• کاهش شکایات، جریمه ها و مجازات ها
• حذف دوباره کاریها
• ارتقاء بهره وری به دلیل استفاده از منابع انسانی، طبیعی، اقتصادی و بازدهی کالا و خدمات
• بهبود ایمنی و بهداشت
• بهبود کیفیت محیط زیست طبیعی و انسانی و حصول به توسعه پایدار

هدف از کاربرد ISO 14001   


ISO 14001 به عنوان یک عنصر موثر و فعال در نظام مدیریت، عملکرد زیست محیطی سازمان را بهبود بخشیده، نظام مدیریت را منسجم و استاندارد کرده، اجرا و راهبری امور را هماهنگ ساخته، مدیران را با شیوه های حل مشکلات آشنا نموده و موانع ساختاری موجود را مشخص می سازد. این استاندارد انعطاف پذیر بوده و اجزای آن متناسب با ویژگیهای هر سازمان و نیز قوانین و شرایط محیط زیست هر کشور به شکل واقع گرایانه انتخاب می شود و با هدف برقراری نظام مدیریت زیست محیطی در نظام موجود در یک سازمان، شرکت و... استقرار می یابد، تا با روشی هدفمند و نظام مند، مشکلات و خطرات زیست محیطی مرتبط با فعالیتهای سازمان را در قسمتهای مختلف شناسایی و سپس به دسته بندی آنها بپردازد.
در مرحله بعد برحسب اولویت بندی های صورت گرفته ، برنامه های مشخصی به منظور کنترل و کاهش خطرات و مشکلات مذکور، تدوین می گردد که در آنها حوزه فعالیت، زمان انجام، مسئولیت ها و روشهای انجام کار دقیقاً مشخص شده است.

تاریخچه استقرار نظام مدیریت زیست محیطی در سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران

پروژه استقرار نظام مدیریت زیست محیطی در سازمان پارکهاو فضای سز شهر تهران از نیمه سال 1387با عزمی راسخ و با مشاوره مرکز تحقیقات و مطالعات محیط زیست و انرژی دانشگاه شهید بهشتی آغاز گردید و در نخستین اقدام، مدیریت زیست محیطی  سازمان» ضمن تعیین نماینده مدیریت با تشکیل کمیته راهبری « نمایندگان حوزه های مختلف و مشاورین ذیربط » و جلسات مستمر، برنامه ریزی لازم را به منظور تهیه مستندات و فراهم نمودن زمینه جهت اجرای اقدامات مربوطه به انجام رساندند.
با توجه به اتمام فاز استقرار نظام مدیریت زیست محیطی ISO 14001 در سازمان پارکهاپس از ساماندهی مجدد تدوین برنامه های مدیریت جهت تحقق خط مشی و اهداف کلان و خرد زیست محیطی و آغاز عملیات اجرایی طرح به شرح زیر در دستور کار قرار گرفته است:
• ارتقاء سطح فرهنگ زیست محیطی
• ایجاد آمادگی و واکنش به هنگام بروز بلایا و حوادث
• ارتقاء سطح زیست محیطی
• کاهش تولید پسماندها
• رعایت موازین زیست محیطی و بهداشتی در جداسازی، ذخیره، جمع آوری، حمل و دفع پسماندها
• ارتقاء سطح ایمنی و بهداشت فردی
• ارتقاء سطح کیفی ایمنی و بهداشت عمومی
• استفاده بهینه از سوخت و انرژی و جلوگیری از اتلاف آن
• رعایت موازین زیست محیطی و بهداشتی در خصوص جمع آوری، تصفیه و دفع فاضلاب
• رعایت موازین زیست محیطی در خصوص حمل و نقل و ترافیک
• کنترل وکاهش آلودگی هوا در ارتباط با فعالیتها
• استفاده بهینه از آب

موارد ذیل ازجمله وظایف و امور محوله درواحدمحیط زیست می‌باشد:

• برگزاری جلسات کمیته راهبری در جهت تعیین اجرا و راهبرد اهداف کلان، خرد و برنامه های زیست محیطی سازمان
• نظارت بر کلیه فعالیتهای زیست محیطی سازمان
• ترویج و ارتقاء فرهنگ زیست محیطی پرسنل و شهروندان از طریق برگزاری کلاس آموزشی، تهیه و توزیع بروشور وکتابچه های آموزشی و....
• تهیه، تدوین و بازنگری مستندات زیست محیطی از جمله روش های اجرایی، دستورالعمل ها و چک لیستهای زیست محیطی و نظارت برحسن اجرای آنها
• شرکت در ششمین نمایشگاه بین‌المللی محیط‌زیست ایران
• راه‌اندازی بخش محیط‌زیست و انرژی در سایت اینترنتی سازمان
• نظارت ‌بر حسن ‌اجرای ‌پروژه‌ها و طرحهای ‌مطالعاتی زیست ‌محیطی سازمان
• اعمال ضوابط و رویه‌های زیست‌محیطی در حوزه شهری از طریق شرکت در کمیسیون طراحی شهری، معماری و محیط ‌زیست و بررسی طرح ‌ها
• برگزاری جلسات ادواری کمیته راهبری جهت ارائه راهکارهای مناسب در راستای تحقق اهداف زیست‌محیطی سازمان
• آموزش پیمانکاران طرف قرارداد با سازمان در ارتباط با مسائل زیست‌محیطی، ایمنی و بهداشت
• نظارت بر عملکرد پیمانکاران طرف قرارداد با سازمان در ارتباط با رعایت مسائل زیست ‌محیطی
• ارائه مطلب واطلاع‌رسانی در زمینه مسائل زیست‌محیطی در روزنامه‌های ‌ رسمی 
• ارتباط با سایر سازمانها از قبیل سازمان محیط‌‌زیست، سازمان بازیافت و تبدیل مواد و ... دررابطه با مسائل زیست‌محیطی مرتبط با فعالیت آنها
 

تاثیر بکارگیری سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو 14001 بر فعالیت های سازمان پارکها وفضای سبز شهر تهران

• ارتقاء سطح آگاهی‌های عمومی پرسنل نسبت به مسائل زیست‌محیطی و ایزو که موجب رعایت مسائل زیست‌محیطی و .... و همچنین شناسایی مشکلات و ارائه راهکار برای رفع آنها می‌شود
• صرفه جویی در مصرف سوخت و انرژی از طریق خرید بهینه و مناسب اقلام و کالاها منطبق بر استانداردهای ایزو (در جهت دوام بیشتر آنها و جلوگیری از اتلاف منابع)
• استفاده بهینه ازمنابع بخصوص مصرف کاغذ از طریق ایجاد آگاهی در پرسنل
• اجرای موفق طرح تفکیک زباله از مبدا با بکارگیری آموزش در کلیه سطوح (مدارس، منازل، کارگران و ... )
• ارزیابی رعایت مسائل زیست محیطی توسط پیمانکاران طی بازدیدهای مکرر حوزه های مربوطه و واحد محیط زیست و انرژی و اقدام در جهت رفع مورد از طریق تذکر و اعمال کسورات در صورت وضعیت ایشان
• لحاظ امتیازات داده شده به پیمانکاران، در خصوص رعایت مسائل زیست‌محیطی، در انتخاب پیمانکاران ذیصلاح
• رعایت مسائل ایمنی و بهداشتی در هنگام کار توسط کلیة کارگران و پیمانکاران
• گردآوری آمار کمی و کیفی عملکرد زیست محیطی حوزه های مختلف به جهت لزوم تکمیل مستنداکمیسیون‌های مختلف برای مجتمع های مسکونی به لحاظ کاهش مصرف انرژی
• بررسی جنبه های مختلف زیست محیطی در انجام کلیة پروژه های بزرگ سازمان
• استقرار واحد محیط زیست و انرژی در سازمان برای اجرایی نمودن اهداف کلان و خرد و نحوة نظارت بر اجرای بهینة برنامه ها
• ارزشیابی نحوة عملکرد واحد های مختلف در خصوص مسائل زیست محیطی
• تهیه جزوات آموزشی وبرگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان
• برقراری ارتباط با طرفهای ذینفع از طرق مختلف نظیر : اینترنت، فرمهای نظرسنجی، سامانه پیام شهر و...
• آموزش پیمانکاران طرف قرارداد با سازمان در ارتباط با مسائل زیست‌محیطی، ایمنی و بهداشت
• الحاقیه بند ایزو 14001 در کلیه قراردادهای منعقده با پیمانکاران در سطح سازمان و موظف شدن آنها به رعایت کلیه مسائل زیست‌محیطی
• ارتباط با سایر سازمانها از قبیل سازمان محیط‌زیست، سازمان بازیافت و تبدیل مواد و ... در رابطه با مسائل زیست محیطی مرتبط با فعالیت آنها

سازمان با برخورداري از سيستم مديريت زيست محيطي :
 
- قادر به شناسايي ريسک ها و فرصت هاي بهبود کارآيي زيست محيطي خود خواهد بود.
- از تطابق با نيازمندي هاي قانوني زيست محيطي اطمينان خواهد يافت.
- صرفه جويي و کاهش در هزينه هاي مربوط به (مصرف انرژي،پسماندها و مواد اوليه) را شاهد خواهد بود.
- قادر به قدم برداشتن در مسير بهبود مستمر کارآيي زيست محيطي و دستيابي به اهداف استراتژيک خود خواهد بود.
- از رويکردي ساختاريافته در تعيين اهداف زيست محيطي و ابزار دستيابي به آنها برخودار ميگردد.
- روابط خوبي با مشتري به عنوان يك تامين كننده محصولات يا خدم%u06