گواهینامه ایزو 10668

ایزو ارزش گذاری نام تجاری

استاندارد ایزو 10668 ( استاندارد ارزش گذاری برند) : 
 

سازمان بین المللی ایزو در سال 2010 میلادی استانداردی جدید با عنوان استاندارد ایزو 10668 را رونمایی کرد که این استاندارد شرایط سنجش پولی برند هر سازمانی را به عنوان سود اقتصادی آنها مورد بررسی قرار می داد.

برند می تواند یک نام، یک علامت، یک سمبل و یا ترکیبی از این موارد برای شناسایی محصول و خدمات هر سازمانی باشد. ایزو 10668 به طور مختصر قواعد مورد نیاز برای ارزش گذاری برند را مشخص و بهترین راهکارها را برای رسیدن به این امر را ارائه می نماید.

قبل از ارزش گذاری یک برند و یا نام تجاری ارزیاب مربوطه می بایست 3 نوع تحلیل را در مورد آن برند مورد بررسی قرار دهد.

1. تحلیل قانونی: در این مرحله مشخص می شود که منظور از برند چیست و کدام یک از دارایی های غیرملموس در ارزش گذاری برند و یا نام تجاری مطرح است.

2. تحلیل رفتاری: در این مرحله فرد ارزیاب رفتار نیروهای کار را در هر بخش جغرافیایی و با هر نوع مشتری و محصولی مورد بررسی قرار می دهد.

3. تحلیل مالی: در این مرحله ایزو 10668 سه رویکرد مهم ارزش گذاری مختلف از جمله رویکردهای بازاریابی، هزینه و در آمد را مشخص و بررسی می نماید.

ایزو 10668 یک چارچوب کاری ثابت برای ارزش گذاری محلی، ملی و بین المللی برندهای کوچک و بزرگ ارائه می دهد. هدف اصلی ایزو 10668 فراهم کردن رویکردی شفاف، قابل تلفیق و تکرار برای ارزش گذاری برند است. بعد از طراحی و ارائه استاندارد ایزو 10668، بسیاری از شرکت ها برای اولین بار برند خود را ارزش گذاری کردند و بسیاری دیگر از آنها ارزش برند خود را مجدداً مورد بررسی قرار دادند.

اخذ گواهینامه ایزو 10668 به سازمانها و موسسات این امکان را می دهد تا با ارزش گذاری برند خود، نام تجاریشان در بازار های داخلی و خارجی مطرح و پس از گذشت زمانی نه چندان طولانی دارای بازاری بسیار چشمگیر در صنعت خود تبدیل شوند.

شرکت پیشگامان آمادگی خود را جهت مشاوره، پیاده سازی و انجام خدمات تخصصی گواهینامه ایزو 10668 اعلام می دارد.

کلمات کلیدی: ایزو، مشاوره ایزو، اخذ گواهینامه ایزو، گواهینامه ایزو، ایزو برند، ایزو 10668.