گواهینامه ایزو مراکز آموزشی

استانداردهایی که که میتوان به یک سازمان آموزشی پیشنهاد کرد و مناسب نوع فعالیت آن سازمان میباشد عبارت اند از:

1.     Iso 9001:2015

2.     Iso 10002:2018

3.     Iso 10004:2018

4.     IWA2:2007- ISO

5.     10015:1999

6.     ISO 29990:2010


لازم به ذکر است یکسری از این استانداردها مانند ایزو  9001:2015  (سیستم مدیریت کیفیت) ایزو 10002:2018 ( سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان)و ایزو 10004:2018 (سیستم مدیریت رضایتمندی مشتری) عمومیت دارد و سازمان ها و مراکز درمانی و همچنین بیمارستان ها میتوانند دریافت کنند، اما در این بین استانداردهای تخصصی تری نیز موجود میباشد که مختص امور پزشکی و درمانی است . برای مثال استاندارهایی که در پایین اشاره شده:


IWA 2:2007  (سیستم مدیریت کیفیت در سازمان های آموزشی) این استاندارد بصورت اختصاصی جهت سیستم مدیریت کیفیت در مراکز آموزشی و آموزشگاه ها میباشد


ISO 10015:1999 (سیستم مدیریت ، دستورالعمل برای آموزش) ایزو 10015 هم وابسته به ایزو 9001 میباشد . استاندارد ایزو 10015 ، یک استاندارد راهنما از خانواده ایزو 9000 است همچنین  استاندارد ایزو 10015 میتواند موثرترین راه در خصوص نظارت و اندازه گیری اثر بخشی فرآیند آموزش باشد، تمرکز اصلی استاندارد ایزو 10015 بر آموزش اساس آموزش است


ISO 29990:2010 (سیسستم مدیریت کیفیت در خدمات آموزشی برای آموزش غیررسمی و آموزش - الزامات اساسی برای ارائه دهندگان خدمات) استاندارد ایزو 29990 منظور از “تحصیلات و آموزش غیر‌رسمی” ، هرگونه تحصیلات و آموزش سازمان یافته‌ای است که خارج از سیستم‌های رسمی شناخته شده در تحصیلات ابتدایی، تکمیلی و بالاتر باشد، تمرکز اصلی استاندارد ایزو 29990 بر یادگیری است