گواهینامه ایزو پیمانکاران ساختمانی

در بازار کسب و کار امروزی و در ارتباط با تمامی فعالیتهای حیطه مهندسی، واژه پیمانکاری از پرکاربردترین واژه ها به حساب می آید. پیمانکاری به معنای مجموعه ای می باشد که بتواند هم به صورت حقیقی و هم بصورت حقوقی برای انجام اموری مانند: تهیه، حمل، نصب، ساخت و اجرا با دیگر سازمانها قرارداد منعقد نماید و مسئولیت این قرارداد را برعهده گیرد.

تمامی شرکتهای پیمانکاری با توجه به میزان توانمندی خود و با توجه به تعداد نفرات و سوابق و تجربه کاری خود رتبه بندی می شوند و گرید پیمانکاری دریافت می نمایند.

انواع شرکتهای پیمانکاری که در آیین نامه معاونت راهبردی نهاد ریاست جمهوری تعریف شده اند به 11 گروه اصلی زیر تقسیم بندی شده اند:          
1- ساختمان
2- راه و ترابری
3- صنعت و معدن
4- تاسیسات و تجهیزات
5- کشاورزی
6-  آب
7-  مرمت آثار باستانی
8- کاوش های زمینی
9- ارتباطات
10-  نفت و گاز
11-  نیرو

اکثر شرکتهای پیمانکاری جهت شرکت در مناقصات و یا رتبه بندی خود نیاز به دریافت سیستم های مدیریت کیفیت (ایزو) دارند. انواع گواهینامه های ایزو که میتوان به شرکتهای پیمانکاری داد را بایستی با توجه به حیطه فعالیتشان مشخص کرد و از سوی دیگر استانداردهای تخصصی هر صنعتی را معرفی نمود.


گروه QAL سعی بر آن دارد تا استانداردهای مرتبط با پیمانکاران ساختمانی، پیمانکاران نفت و گاز و پیمانکاران آب و فاضلاب را معرفی نماید.


در تمامی صنایع و بدون در نظر گرفتن اندازه و محل سازمان و حیطه فعالیتشان اجرای سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 را میتوانند انجام دهند.

پیمانکاران ساختمانی و نفت و گاز میتوانند سیستم های مدیریتی ذیل را در سازمان خود اجرایی نموده و در نهایت گواهینامه ایزو را دریافت نمایند.

استاندارد ایزو  9001:2015 : این استاندارد با عنوان سیستم مدیریت کیفیت شناخته شده است و به نحوه مدیریت بر سازمان جهت تامین نیاز و  انتظار مشتری اشاره دارد. این استاندارد بدون در نظرگرفتن اندازه سازمان و نوع محصول یا خدمتشان برای تمامی فعالین اقتصادی کاربرد دارد.


استاندارد ایزو  14001:2015 : این استاندارد با عنوان سیستم مدیریت زیست محیط شناخته شده است که شامل معیارها و روشهایی برای کنترل و بهبود عملکرد زیست محیطی سازمان می باشد. این استاندارد مشابه ایزو 9001 می باشد ولی اثرات زیست محیطی سازمان را بررسی می نماید.


استاندارد ایزو 45001:2018 : این استاندارد با عنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی شناخته شده است و جایگزین استاندارد OHSAS 18001:2007 می باشد. این استاندارد جنبه های مختلف سازمان از جمله سلامتی و آسایش كاركنان ، كارگران موقت ، كاركنان پیمانكار ، بازدیدكنندگان و هرفرد دیگری درمحیط كار تاثیر بگذارد را بررسی و با عنوان مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی می شناسد.


IMS : این استاندارد با عنوان سیستم مدیریت یکپارچه شناخته شده است و سازمانهایی که هر 3 گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت 9001 ، سیستم مدیریت زیست محیط 14001 و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت مشاغل 45001 را دریافت کرده باشند در واقع سیستم سازمان خود را یکپارچه نموده اند و گواهینامه IMS را دریافت میکنند.


استاندارد HSE : استاندارد HSE نظامی واحد و یکپارچه می باشد برای رسیدن به دید منطقی در زمینه ایمنی، بهداشت و محیط زیست.


استاندارد ایزو 29001:2010 TS : این استاندارد که با عنوان سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی شناخته شده است استاندارد تخصصی پیمانکاران حوزه نفت و گاز می باشد. این استاندارد پیشرفت سازمان را در حوزه نفت و گاز تامین و تضمین می کند.