گواهینامه ایزو رستورانها ، فست فودها و کافی شاپ ها

گواهینامه ایزو مرتبط با رستوران ها درآمد و سود رستوران شما را مي تواند افزايش دهد

نشان دادن تعهد واقعي به کيفيت محصول و خدمات مي تواند بازده کسب و کار شما را تغيير دهد و- کارکنان سازمان بايد بدانند که سيستم ايزو براي توسعه کسب و کار ضروري و لازم است.

اصول مديريت کيفيت در صنايع غذايي و آشاميدني

تمام اين اصول ( سيستم ايزو )  بخش مهمي در موفقيت مديريت کيفيت در بخش صنايع غذايي و آشاميدني دارند و کلیه مراحل زیر را در بر می گیرند :

کنترل مواد اوليه

مواد اوليه عبارتند از مواد مورد استفاده براي توليد مواد غذايي.

ميوه ها و سبزيجات در اين گروه گنجانده شده است. اين همچنين شامل محصولات مرغ مانند مرغ، تخم مرغ و محصولات لبني، گاو، خوک و گوسفند است. ماهي هاي آب شيرين و دريايي نيز به عنوان مواد خام در صنايع غذايي مورد توجه قرار مي گيرند. کنترل مواد اوليه مستقيما بر کنترل فرآيندهاي تاثير مي گذارد که در آن رهنمودهاي کيفيت را رعايت مي کنند.

کنترل فرايند

اين دستورالعمل مربوط به روش توليد مواد غذايي است. در نهايت، اقدامات احتياطي همراه با اقدامات اصلاحي انجام مي شود - تکنيک هاي پيشگيرانه مي توانند به سادگي طيف خاصي از نگراني هاي کيفيت را به دليل عوامل مانند ذخيره سازي، محيط زيست، حل کنند. بسياري از توليدکنندگان ، با سيستم کنترل Hazard Analysis Critical Control (HACCP) کار مي کنند. سيستم HACCP بر ايمني مواد غذايي و خطرات احتمالی در توليد مواد غذايي تمرکز مي کند.

بازبيني محصول نهايي

تمرکز اصلي، بازرسي نهايي محصول است، تا اطمينان حاصل شود که مطابق با الزامات مندرج در قوانين مربوط به مقررات مواد غذايي و نوشيدني باشد.. انواع مختلفي از غربالگري در فازهاي مختلف وجود دارد - آزمايشات بصري، فيزيکي و شيميايي تنها چند آزمايش چندگانه است که مي تواند در طي مرحله غربالگري و بازرسي انجام شود. اين تست ها براي کاهش خطرات احتمالي که با پردازش مواد غذايي همراه هستند، طراحي شده اند تا اطمينان حاصل شود که مردم فقط بهترين ها را دريافت مي کنند بدون اينکه نگران سلامتي آنها باشند.

علاوه بر تولید کنندگان مواد غذایی رستوران ها ملزم به رعایت الزامات ایمنی غذایی هستندايزوهاي مربوط به رستوران ها

-           ايزو 9001

-           ايزو 22000

-           HACCP

-           GMP

-           SFBB

-           GLOBAL GAP

-           HALAL