گواهینامه ایزو خشکبار

ایزو 16050، ایزو 3632
این استانداردهای ایزو مختص خشکبار می باشد.
ایزو 1650: استاندارد ایزو آجیل و خشکبار

ایزو 3632: استاندارد ایزو زعفران و ادویه جات

شرکت QAL دارنده تائیدیه از اداره استاندارد ایران (NACI) آمادگی خود را جهت ثبت و صدور گواهینامه های استاندارد ایزو 3632 و ایزو 16050 اعلام میدارد.