گواهینامه ایزو TS 16949

سیستم مدیریت کیفیت برای تولید خودرو

ISO/TS 16949:2009 سیستم مدیریت کیفیت برای تولید خودرو

از جمله مهمترین صنایع در دنیای امروز، صنایع ماشین و خودرو سازی می باشد. حال برای اینکه تولید کنندگان این صنعت بتوانند زنجیره تولید خود را انبوه و عظیم کنند، می بایست بتوانند فشارهای ایجاد شده درحین تولید را کاهش و نیازهای خاص مشتریان خود را بشناسند تا بتوانند بر بهبود مستمر تولید خود پافشاری کنند. ایزو TS 16949 استانداردی مهم و کلیدی برای پوشش دادن سیستم مدیریت کیفیت ایزو  9001 در زنجیره تولید و تامین صنعت خودروسازی می باشد.

ایزو 16949 TS بر 8 اصل مهم مدیریتی به شرح ذیل پابرجاست:

1. مشتری مداری

2. رهبری و نظارت

3. مداخله پرسنل و کارکنان در زنجیره تولید

4. ایجاد راهکارهای فرآیندی 

5. ایجاد راهکارهای سیستمی

6. بهبود بخشیدن به چرخه تولید به طور مداوم و مستمر

7.تصمیم گیری براساس سیستم موجود

8. ایجاد رابطه ای که به سود دو جانبه منجر گردد.

پایه و اساس استاندارد ایزو TS 16949 بر مبنای سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 می باشد. لذا از الزامات پیاده سازی و اخذ گواهینامه ایزو TS 16949 اخذ گواهینامه ایزو 9001 می باشد.

از جمله مزایای پیاده سازی، آموزش و اخذ گواهینامه ایزو TS 16949 میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:

1. کاهش هزینه ها: استاندارد ایزو TS 16949 از آنجائیکه منجر به تقویت محصول تولیدی و افزایش کیفیت آن می شود، به همین دلیل در طول زنجیره تولید، تمامی هزینه های اضافی که به دلیل خطا در هر کدام از بخش های سازمان ایجاد می شود را کاهش می دهد.

2.افزایش حس برتری در مزایده ها: پیاده سازی استاندارد ایزو TS 16949 به تمامی تولید کنندگان اعتمادی مضاعف می دهد تا در قراردادهای جهانی حضور داشته باشند.

3. صرفه جویی در زمان: پیاده سازی ایزو TS 16949 به سازمان کمک می کند تا نیاز به بازرسی های چندگانه کاهش یابد و صرفه جویی در زمان تولید محصول ایجاد شود.

4. افزایش حضور در بازارهای جهانی: استاندارد ایزو TS 16949 به سازمان این امکان را می دهد تا با تولید کنندگان خارجی همکاری بیشتری را داشته و این همکاری و جلب اعتماد تولید کنندگان خارجی نیازمند پیاده سازی، آموزش و استفاده از استاندارد ایزو TS/16949 و اخذ گواهینامه این استاندارد می باشد.

5. انطباق و پیاده سازی سهل استاندارد ایزو TS 16949 در سازمان: استاندارد ایزو TS 16949 به دلیل مشابه بودن به سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 به راحتی قابل پیاده سازی در سازمان می باشد.

دامنه کاربرد ایزو TS/16969

دامنه کاربرد این استاندارد تمامی عرضه کنندگان مستقیم و غیر مستقیم و کارخانه های تولید خودرو می باشند که هدف تمامی آنها حفظ جایگاه قبلی و یا بدست آوردن جایگاهی جدید است که در بازار رقابتی گویای صحبتی باشد. خواسته تمامی تولید کنندگان از ایزو TS/16949 تولید قطعاتی با کیفیت بالاتراز قبل می باشد.

شرکت پیشگامان افتخار دارد تا در زمینه مشاوره  ایزو TS/16949 خدمتی در خور و شایسته مشتریان خود ارائه نماید.