استاندارد بین المللی غذا IFS

تاریخچه و مقدمه ای بر استاندارد IFS

تا سال 2003 این استاندارد برای واحدهای خرده فروشی ها و عمده فروشان اروپایی ساخته شده بود. با توجه به افزایش تقاضای مصرف کنندگان، افزایش تعهدات خرده فروشان و عمده فروشان، افزایش الزام قانونی و جهانی شدن عرضه محصول، باعث ایجاد استاندارد ایمنی مواد غذایی شد.

نسخه 3 این استاندارد توسط فدراسیون خرده فروشی آلمان (HDE) توسعه داده شد و استاندارد در سال 2003 راه اندازی شد. در ژانویه سال 2004، نسخه به روز شده، نسخه 4، با همکاری فدراسیون خرده فروشی فرانسه (FCD) طراحی و راه اندازی شد. در سال 2005/2006 فدراسیون خرده فروشی ایتالیا علاقه ای به این استاندارد نداشت.

در نهایت نسخه 6 این استاندارد در سال 2011 و 2012 تهیه و منتشر شد.

اهداف استاندارد بین المللی غذا عبارتند از:

·        ایجاد یک استاندارد مشترک با سیستم های ارزیابی واحد

·        کار با مدارک صدور گواهینامه معتبر

·        اطمینان از قابلیت مقایسه و شفافیت در سراسر کل زنجیره تامین غذا

·        کاهش هزینه ها و زمان برای تامین کننده و خرده فروشان


آنچه استاندارد IFS را پوشش می دهد:

IFS Food  استانداردی برای ممیزی و آدیت خرده فروشان و عمده فروشندگان مواد غذایی و تولید کنندگان مواد غذایی است. استاندارد غذا برای شرکت هایی که فعالیت های زیر را انجام می دهند طراحی شده است:

الف) فرآوری کنندگان مواد غذایی
ب) شرکت های جمع اوری و فراوری مواد غذایی غیر قابل مصرف
ج) فعالیت های بسته بندی اولیه

استاندارد IFS به 4 بخش تقسیم می شود:

قسمت 1 پروتکل آدیت (پروتکل ممیزی الزامات خاص مربوط به سازمان های مربوط به حسابرسی های شرکت های غذایی را توصیف می کند )

قسمت 2 الزامات (بخش های مورد نیاز ( الزامات ) جزئیات استاندارد و مواردی که شرکت ها در برابر ممیزی مورد بررسی قرار می گیرند را مشخص می کند)

قسمت 3 الزامات مدارک اعتباربخشی، گواهینامه ها و ممیزان (این قسمت از جزئیات استاندارد، الزامات استاندارد برای اعتباربخشی و صدور گواهینامه ها برای تضمین سازگاری شرکت مورد نظر با استاندارد می باشد )

بخش 4 گزارش، نرم افزار AuditXpress و پورتالIFS (این بخش از جزئیات استاندارد اطلاعات بیشتری در اختیار دریافت کننده استاندارد قرار می دهد)

بخش الزامات استاندارد به پنج بخش تقسیم می شود :

·        مسئولیت مديريت ارشد

·        سیستم مدیریت کیفیت

·        مدیریت منابع

·        فرایند تولید

·        اندازه گیری، تجزیه و تحلیل، بهبود

به شرکت هایی که برای ممیزی IFS آماده می شوند، یک چک لیست ارائه خواهد شد

این چک لیست یک ابزار عالی است و می تواند برای اهداف ممیزی داخلی مورد استفاده قرار گیرد

یا برای تجزیه و تحلیل در آماده سازی برای ممیزی اولیه IFS استفاده شود.

استاندارد IFS مستلزم آن است که "مدیر ارشد باید یک نماینده IFS را معرفی نماید

نماینده و پرسنل مسئول حفظ سیستم های  IFS، انجام ممیزی داخلی و یا ارائه کمک به شرکت های صدور گواهینامه در هنگام ممیزی هستند


مزایای این طرح

صدور گواهینامه IFS می تواند تعدادی از مزایای کلیدی را برای شرکت ها ارائه دهد مانند تلاش برای برتری در کیفیت و رضایت مشتری، و مزایای رقابتی در بازار

مزایا برای خریداران

·        افزایش اعتماد به نفس در تامین کنندگان و  بهبود محصولات

·        کاهش زمان برای تامین کنندگان

·        کاهش زمان برای برگرداندن محصولات خارج از مشخصه های تععین شده

·        بالا بردن دقت

·        توانایی کاهش هزینه های بازرسی فردی با ترکیب چندین بازرسی مختلف در یک زمان


مزایا برای تولید کنندگان:

درک بهتر بین مدیریت و کارکنان مربوط به استانداردها و رویه ها

·        نظارت بر انطباق با مقررات مواد غذایی

·        استفاده موثر از منابع

·        کاهش نیاز به بازرسی های مشتری

·        افزایش دقت

·        کسب مدرک معتبر

·        توانایی کاهش زمان بازرسی کل با ترکیب انواع بازرسی های مختلف در یک زمان


مزایای بازاریابی:

·        بهبود شهرت کسب و کار به عنوان یک تامین کننده محصول با کیفیت بالا

·        توانایی تجارت با مشتریان بیشتر

·        استفاده از آرم و گواهی IFS برای نشان دادن انطباق با بالاترین استانداردها


مزایای ممیزی همزمان IFS  و BRC

·        به مدیریت اجازه می دهد یک ممیزی واحد را برای چندین استانداردها برنامه ریزی کند و زمان ممیزی را نسبت به ممیزی های مستقل کاهش دهد.

·        انطباق ها و عدم انطباق ها را از طریق تیم IFS / BRC هماهنگ می کند

·         امکان صدور مجدد گزارش ها و گواهی ها به طور همزمان

چه کسی بازرسی می کند؟

همه ممیزان IFS روند تاییدیه زیر را طی می کنند:

·        شرکت در یک دوره آموزشی داخلی ارائه شده توسط یک مربی تأیید شده IFS

·        تکمیل فرم رزومه ای IFS

·        گزراندن امتحان کتبی IFS

·        یک جلسه آموزشی با تیم صدور گواهینامه IFS


فرایند صدور گواهینامه IFS چیست؟

تصمیمات مربوط به صدور گواهینامه توسط اعضای تیم صدور گواهینامه توسط کمیته صدور گواهینامه جهانی SAI اخذ می شود. اعضای تیم صدور گواهینامه دارای دانش فنی دقیق از فن آوری های تولید و محصولات، استانداردHACCP، QMS هستند

در پایان ممیزی به مشتریان یک سند برنامه عملیاتی را ارائه می شود، برنامه عملیاتی جزئیات مربوط به موارد زیر را ارائه می دهد:

·        مورد نیاز (متن بندهای مورد نیاز از استاندارد IFS

·        سطح عدم انطباق از استاندارد

·        جزئیات عدم انطباق

سپس مشتری بخش های زیر را از طرح عملی تکمیل می کند و به ممیز ارائه می کند

·        اقدام اصلاحی (توسط شرکت)

·        مسئولیت / تاریخ / وضعیت اجرا (توسط شرکت)

سپس ممیز طرح عملی را تصویب و برنامه تکمیل شده را به تیم صدور گواهینامه ارسال می کند. تیم صدور گواهینامه اطلاعات زیر را بررسی می کند:

·        گزارش نهایی

·        برنامه عملی تکمیل شده