هزینه اخذ گواهینامه ایزو

هزینه ی اخذ گواهینامه های ایزو برای هر سازمانی متفاوت است .

تعیین قیمت اخذ گواهینامه های ایزو در سازمان ها شامل دو مرحله می باشد:

مرحله ی اول : یک سازمان علاوه بر اخذ گواهینامه ی ایزو نیاز به مشاوره سیستم مدیریت کیفیت داشته باشد که در آن زمان با توجه به موقعیت سازمان,تعداد پرسنل و پیچیدگی فرایندهای کاری و عرض و طول سازمان هزینه ی مشاوره و صدور گواهینامه اعلام می گردد .

مرحله ی دوم : یک سازمان فقط نیاز به اخذ گواهینامه دارد که با توجه به پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت در آن سازمان ، یک ممیزی توسط CB انجام می شود و در صورت نداشتن عدم انطباق ، گواهینامه برای آن سازمان صادر می گردد


چه هزینه ای از مشتری دریافت می شود؟

هزینه صدور گواهینامه در نهایت به عوامل متعددی از قبیل اندازه کلی سازمان و تعداد پرسنل و تعداد مکان های سازمان شامل دفاتر و کارخانه ها و ...، تعیین می شود. صرف نظر از اندازه سازمان شما، ما همیشه یک هزینه ثابت در نظر میگیریم و بقیه هزینه ها وابسته به شرایط سازمان تغییر میکند. هزینه ثابت هزینه ثبت و صدور گواهینامه است و هزینه متغیر شامل هزینه ممیزی ( با توجه به بزرگی سازمان و تعداد روز ممیزی تعیین می شود), هزینه ایاب و ذهاب ممیز( در صورت وجود مسافت مکانی بین سازمان مورد نظر و شرکت صادر کننده گواهینامه) و تعداد سایت های آن سازمان جهت انجام ممیزی است.

علاوه بر هزینه های فوق هر گواهینامه ایزو اعتباری 3 ساله دارد اما در شرکت ممیزی شونده می بایست به صورت سالانه یک ممیزی مراقبتی جهت اطمینان از تداوم پیاده سازی استاندارد مورد نظر صورت گیرد , که هزینه این ممیزی مراقبتی سالانه از شرکت دریافت کننده گواهینامه ایزو دریافت می گردد.


جهت اطلاع دقیق از هزینه نهایی اخذ ایزو با کارشناسان پیشگام ایزو مشورت نمایید.