الزام ایزو 22000 برای میادین تره بار

استاندارد ایزو 22000، استاندارد سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی است و برای تمامی سازمان هایی مناسب است که در زنجیره تهیه، تامین، تولید و فروش مواد غذایی فعالیت دارند. منظور از زنجیره مواد غذایی شرکتها و سازمانهایی هستند که به نوعی در حوزه خوراک فعالیت دارند، به عنوان مثال کشاورزی، حمل و نقل مواد غذایی، تولید مواد غذایی، بسته بندی های مربوط به مواد غذایی، رستوران ها و هر شرکت دیگری که در زمینه مواد غذایی کار می کند، حوزه  مواد غذایی محسوب میشوند. با توجه به اهمیت استاندارد ایزو 22000 در زنجیره تولید و فروش میوه و سبزیجات، مدیر عامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار اعلام کرد که اجرای استاندارد ایزو 22000 در تمامی میادین  میوه و  تره بار الزامی شده است.


چندی پیش روابط عمومی سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران و آقای سعید راد اعلام کرد:  با توجه به اینکه ایمنی مواد غذایی تحت استاندارد ایزو 22000 در میادین میوه و تره بار شهید لواسانی و سردار جنگل اجرایی گردیده و نتایج قابل قبولی در جهت بهینه سازی سیستم این میادین صورت گرفت به  همین دلیل اجرای استاندارد  ایزو 22000 بتدریج در سایر میادین میوه و تره بار نیز اجرایی میگردد. از آنجائیکه این استاندارد الزاماتی را برای میادین میوه و تره بار در جهت تضمین ارائه محصولات با کیفیت و همچنین عاری از انواع آلودگی‌های میکروبی، شیمیایی و فیزیکی است، اظهار کرد: استاندارد ایزو 22000 شامل برنامه هایی در راستای مدیریت ایمنی مواد غذایی است و به نوعی تضمین کننده امنیت کیفی محصولات در سطح بین المللی برای سازمان‌های فعال در این زمینه می باشد.  

سعید راد با توضیح اینکه چرخه تولید میوه و سبزیجات از تولیدکننده تا مصرف کننده و به اصطلاح «از مزرعه یا صید تا سفره» می باشد، و با توجه به اینکه آلودگی ها در استاندارد ایزو 22000 به سه نوع میکروبی، شیمیایی و فیزیکی تقسیم می شوند لذا اجرای این استاندارد از خطرات فرآورده‌های غذایی پیشگیری کرده و سلامت محصول را تضمین می کند، اعلام کرد: وظیفه خود میدانم محصولاتی که در میادین و بازارها عرضه می‌شود، علاوه بر اینکه بایستی قیمت مناسب داشته باشند،  باید با استاندارد و ایمنی بالا و سلامت و کیفیت مطلوب در اختیار کلیه شهروندان قرار گیرند.

مدیر سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار در پایان با تاکید بر اینکه امنیت محصول و سلامت غذایی شهروندان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های این سازمان است، خاطرنشان کرد: استاندارد ایزو 22000 با مدیریت ایمنی مواد غذایی ، افزایش کیفیت محصولات ، کنترل قیمت و رعایت حقوق شهروندی را که سه معیار اصلی در جلب رضایتمندی مشتریان است را به همراه دارد.

گفتنی است، سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار به دلیل حمایت از تولید و عرضه محصولات ارگانیک که نقش مهمی در تامین سلامت شهروندان دارد، پیش از این به نمایندگی از شهرداری تهران به عضویت مجمع شهرداری‌های آسیایی حامی توسعه کشاورزی ارگانیک (ILGOA) درآمده است.

پیشگام ایزو با سابقه ترین موسسه مشاور ایزو آماده همکاری با میادین میوه و تره بار در سراسر ایران می باشد.