چرا مشتریان به شرکتهای دریافت کننده گواهی ایزو 9001 اعتماد بیشتری دارند

گواهینامه ایزو 9001 بدین معنی است که مشتریان بصورت بالقوه ملزم نیستند تک تک فرایندهای شرکت را بررسی نمایند. ممیزی در این مرحله توسط خود شرکت درخواست کننده گواهینامه (ممیزی داخلی)و همچنین یک ممیز مستقل خارجی (ممیز شرکت صدور گواهینامه به عنوان ممیزی نهایی) تکمیل شده است. به همین دلیل است که ایزو 9001 برای تمامی کسب و کارهای بازار رقابتی حائز اهمیت گردیده است.

استاندارد ایزو 9001:2015 در سراسر جهان به رسمیت شناخته شده است و تمامی مشتریان از اهمیت کار با شرکت هایی که این گواهینامه را دریافت کرده اند ، مطلع هستند. در واقع، امروزه برخی از مشتریان تنها با شرکت هایی که گواهینامه ایزو 9001 را دارند کار میکنند، زیرا به آنها این اطمینان را می دهد که سیستم های مدیریتی جاری در آن سازمانها ، عملکرد سازمان را به طور مدارم مورد ارزیابی و تایید قرار می دهند.


مشتریان با تجربه ای که بدست آورده اند ، می دانند که کار با شرکت های دارنده ایزو 9001 مزایای بسیاری دارد:

·         اشتباهات را کاهش می دهد

·         بهبود گزارش و ارتباطات شرکت را بدنبال دارد

·         کیفیت محصولات و خدمات بهبود می یابد.

·         برنامه ریزی سازمان و به طبع آن تحویل محصولات سازمان  را قابل اعتماد تر می کند

·         به مشتریان این اطمینان را می دهد که استانداردهای سازمان با ارزیابی سالانه حفظ می شوند