خصوصیات فرد ممیز ایزو چیست؟

جهت صدور گواهینامه ایزو ، نیاز به ممیزی است تا اطمینان حاصل شود تمام استانداردهای مورد نظر در شرکت و سازمانی که درخواست اخذ گواهینامه را دارد رعایت شده و می شود. ممیزی ایزو توسط فرد یا افرادی انجام می شود که دوره های مخصوص ممیزی را گذرانده و اطلاعات کافی در خصوص نحوه اجرای استانداردهای ایزو را کسب کرده اند. اما به جهت اینکه وظایف ممیز ایزو بسیار گسترده و حساس است ، فرد ممیز باید داری خصوصیاتی باشد تا بتواند وظایف خود را به خوبی انجام دهد و بیشترین بازده را برای شرکت و سازمان متقاضی به ارمغان بیاورد.

خصوصیات فردی ممیز ایزو :

خصوصیات فردی ممیز ایزو می بایست بشرح زیر باشد

-       با اخلاق ( صادق، عادل، محتاط، راستگو، خوش ذهن )

-       دیپلماتیک در برخورد با مردم

-       هوشیار

-       دارای درک بالا

-       همه فن حریف

-       سرسخت

-       توانایی تصمیم گیری

-   اعتماد بنفس و اتکا به خود


دانش و مهارت

ممیزان ایزو باید دانش و مهارت در زمینه های زیر را داشته باشند:

الف )  اصول ممیزی انواع ایزو و روش ها و تکنیک ها

-       انجام اصول ممیزی، روش ها و تکنیک ها

-       برنامه ریزی و سازماندهی موثر

-       آدیت در زمانبندی تعیین شده

-       اولویت بندی و تمرکز بروی موارد مهم برای اخذ گواهینامه ایزو

-       اطلاعات مفید را از طریق مصاحبه و بازنگری و مشاهده و چک کردن سوابق و مستندات و داده ها را استخراج کند

-       درک مناسب و نتیجه گیری مناسب از براشت نمونه ها

-       بررسی و دقت و صحت اطلاعات جمع آوری شده

-       نتیجه گیری مناسب از شواهد و دریافته های ممیزی

-       ارزیابی مواردی که میتوانند بر یافته های ممیزی و نهایتا صدور ایزو تاثیر گذار باشند

-       استفاده از مستندات برای ثبت فعالیت های ممیزی

-       تهیه گزارش ممیزی

-       حفظ رازداری و امانتداری در اطلاعات

-       برقراری ارتباط موثر ( زبانی یا با استفاده از مترجم )


ب ) سیتم مدیریت مستندات مرجع

-       پرسشنامه از سازمانهای مختلف

-       تعامل بین اجزای سیستم مدیریت

-       شناخت استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ، روشها یا سایر مستندات سیستم مدیریت استفاده شده در ممیزی

-       شناخت تفاوت ها و اولویت های مستندات مرجع

-       استفاده از اسناد مرجع در شرایط مختلف ممیزی

-       سیستم اطلاعاتی و تکنولوژی برای اختیارات، امنیت، توزیع و کنترل اسناد و اطلاعات و سوابق


ج ) شرایط سازمانی

-       اندازه سازمان، ساختار، عملکرد، روابط

-       فرآیندهای کسب و کار

-       آداب و رسوم فرهنگی و اجتماعی


د) قوانین و مقررات و سایر الزامات مربوط به نظم و انظباط

-       قوانین و مقررات محلی  منطقه ای و ملی

-       قرارداد ها و توافق

-       مشاهدات بین المللی و قراردادها

-       سایر موارد مورد نیاز مشترک سازمان ها


دانش عمومی

سرممیز ایزو باید دانش و مهارت لازم برای انجام ممیزی موثر را داشته باشد و توانایی برنامه ریزی و آدیت و استفاده موثر از منابع در طول ممیزی را داشته باشد.


شرایط سرممیز

-       سازماندهی اعضای تیم ممیزی

-       راهنمایی ممیزان در طول آموزش ممیزی ایزو

-       رهبری تیم ممیزی برای رسیدن به نتایج مفید

-       حل و فصل اختلافات احتمالی ممیزی

-       آماده سازی و تکمیل گزارش ممیزی


 دانش و مهارت های ممیزان

الف ) روشها و تکنیک های مرتبط با کیفیت

-       بررسی سیستم مدیریت کیفیت

-   تولید یافته های مناسب ممیزی و نتیجه گیری آن


ب) دانش و مهارت

-   اصطلاحات کیفی

-   اصول مدیریت کیفیت و کاربرد آنها

-   ابزارهای کیفی و کاربرد آنها ( کنترل آماری، حالت شکست و تجزیه و تحلیل اثر )


ج ) فرآیندها محصولات از جمله خدمات

-       درک زمینه های فن آوری

-       دانش و مهارت در زمینه اصطلاحات خاص صنعت داشته باشد

-   دانش ویژگی فرآیند ها و محصولات از جمله خدمات را داشته باشد


تیم ارزیابی

-          آشنایی با مقررات قانونی، روش صدور گواهینامه ایزو و الزامات مورد نیاز برای هر استاندارد ایزو

-          دانش کامل از روش ارزیابی مستندات

-          دانش فنی مناسب از فعالیت ها

-          داشتن درجه ای از درک درست برای یک ارزیابی قابل اعتماد برای فراهم کردن خدمات و محصولات بهتر

-          قادر به برقراری ارتباط موثر به صورت کلامی و چه مستند جهت انجام اقدامات تبعیض آمیز و بی طرفانه

-          اعضا تیم ممیزی باید قبل از ارزیابی هرگونه ارتباط بین کارکنان و شرکت کارفرما را به گواهی دهنده اطلاع دهند.