مشاوره ایزو 9001

ایزو 9001 استاندارد بین المللی سیستم های مدیریت کیفیت است و نقش یک مشاور ایزو برای هر سازمانی بسیار حیاتی و حائز اهمیت است زیرا اخذ گواهینامه ایزو 9001 نتایج مطلوبی را برای انواع سازمان ها به ارمغان می آورد.

نتایج مشاوره ایزو 9001 :

رضایت مشتری، بهبود فرآیند , بهبود محصول , کاهش ریسک و افزایش اعتبار .


آیا مشاوره ایزو 9001 برای سازمان و یا شرکت من مناسب است؟

هر سازمان می تواند از مشاوره ایزو 9001:2015 بهره مند شود، زیرا الزامات آن بر اساس هشت اصل مدیریت جهانی است:

1-     سازمان متمرکز بر مشتری

2-     رهبری

3-     مشارکت مردم

4-     تضمین رویکرد فرآیند

5-      رویکرد سیستماتیک به مدیریت

6-     رویکرد واقعی برای تصمیم گیری

7-     روابط تامین کننده متقابل سودمند

8-     پیشرفت مداوم


سازمان من مشاوره ایزو 9001:2015 را انتخاب می کند زیرا:

ما می خواهیم بهترین عملکرد فعلی و سیستم  کسب و کار را داشته باشیم.


مزایای مشاوره  ایزو 9001

1-     رضایت مشتری، به طور مداوم نیازهای مشتری را برآورده می شود

2-     کاهش هزینه های عملیاتی به طور مداوم , بهبود فرایندها و بهره وری عملیاتی و  در نتیجه، پول ذخیره می شود.

3-     روابط ذینفعان بهبود می یابد ، بهبود درک سازمان خود همچنین  کارکنان، مشتریان و تامین کنندگان.

4-     الزامات قانونی، درک چگونگی الزامات قانونی و تاثیر گذاری قانون  بر سازمان و مشتریان آن .

5-     بهبود مدیریت ریسک,  انسجام بیشتر و ردیابی محصولات و خدمات به این معنی است که مشکلات برای پیشگیری و اصلاح آسان تر است.

6-     توانایی کسب و کار بیشتر