تعریف ایزو

کلمه ISO مخفف کلمه ی International Organization for Standardization به معنی سازمان بین المللی استاندارد سازی می باشد که سالیانی است مایه ی افتخار محصولاتی هست که درتمام کشور های جهان تولید میشود . همچنین ایزو یک راه ارتباطی بین کسب و کار و مردم می باشد .

هدف سازمان بین المللی استاندارد تسهیل ارتباط بین تولید کننده و مصرف کننده در جهان می باشد .

کمیته فنی سازمان ایزو ، یک سری استاندارد هایی را به جهانیان ارائه نمود که هدف از ارائه این سری استانداردها بوجود آوردن الگویی بین المللی برای پیاده سازی و استقرار سیستم های مدیریت و تضمین کیفیت بوده که مورد استقبال زیادی در سراسر دنیا قرار گرفته است . همچنین ایزو در صنعت مورد استقبال زیادی قرار گرفته است .

استاندارد های ایزو انواع مختلف دارند که از پرکاربردترین آنها  ISO 9001 , ISO 14001 , OHSAS   می باشند .

ایزو 9001 به منظور حفظ سطح کیفیت در سازمان پیاده سازی می گردد . در واقع ایزو به یک محصول خاص تعلق نمیگیرد بلکه فرآیند تولید و یا خدمات یک سازمان را مورد بررسی قرار میدهد .

ایزو 14001 استاندارد بین المللی در رابطه با محیط زیست می باشد . کلا این استاندارد به پاکیزه نمودن محیط زیست کمک میکند .

OHSAS 18001 استاندارد ایمنی و بهداشت شغلی می باشد . این استاندارد به سازمان ها کمک می کند تا بتوانند سیستم مدیریت خود را در زمینه های بهداشتی و ایمنی ارزیابی کنند.

در واقع می توان گفت سری استانداردهای ایزو برای اغلب مشاغل و خدمات مفید و موثر می باشد .