گواهینامه IMS چیست؟

یک سیستم مدیریت کیفیت (IMS) یکپارچه سازی تمام سیستم های سازمان و فرایندهای آن را به یک چارچوب کامل تبدیل می کند تا سازمان به عنوان یک واحد با اهداف یکپارچه فعالیت نماید.

یک سیستم مدیریت یکپارچه IMS می تواند به نفع سازمان شما از طریق افزایش کارایی و کاهش هزینه ها باشد و از طرف دیگر تعهد سازمان شما را به افزایش عملکرد، رضایت کارکنان ، مشتریان و بهبود مستمر نشان می دهد.

با یک سیستم مدیریت یکپارچه IMS ، کل سازمان با هدف بهبود عملکرد کل سیستم فعالیت می کنند. یک مدیریت سیستم یکپارچه یک تصویر واضح و یکنواخت از کل سازمان شما، چگونگی تاثیر آنها بر یکدیگر و خطرات مرتبط با آن را فراهم می کند. بهره وری از تقسیم بندی کمتر به دست می آید و در آینده سیستم های جدیدی را به کار می گیرد. همچنین این سیستم به تیم مدیریت سازمان شما این امکان را میدهد تا سیستمی مجهز برای رسیدن به اهداف سازمان خود طراحی و اجرایی نمایند.

استاندارد IMS به تنهایی وجود ندارد و لازم است یک سازمان گواهینامه های ایزو 9001 ، ایزو 45001 و ایزو 14001 را اخذ نماید تا بتوان سیستم مدیریت یکپارچه IMS را در آن به اجرا درآورد.