فواید اخذ ایزو

چرا نیازمند گواهینامه ایزو هستید؟

1.     به این دلیل که مشتریان شما به داشتن گواهینامه ایزو اهمیت می دهند.

2.     به این دلیل که شما نیاز به حفظ بازار رقابتی خود دارید و بیش از 50٪ از رقبای شما دارنده انواع گواهینامه ایزو هستند.

3.     اخذ ایزو برای ایجاد کسب و کار جدید، بدست آوردن مشتریان جدید و حفظ مشتریان فعلی مفید است.

4.     به این دلیل که اگر میخواهید با بسیاری از بزرگترین شرکت ها، بوئینگ ها و یا ارگانهای دولتی همکاری داشته باشید داشتن گواهینامه ایزو اعتبار بسیار بیشتری به سازمان شما خواهد بخشید.

5.     اخذ ایزو لازم است به این دلیل که می خواهید پیشرفت های کسب و کار را در سازمان خود هدایت کنید و بتوانید فرایندهای خود را مستند سازی کرده تا در زمان اجرای پروژه های خود و یا تولید محصولات بصورت کاملا اصولی فعالیت داشته باشید.


 فواید اخذ گواهینامه ایزو برای شما و سازمان شما چیست؟

·        تمامی شرکتها با دریافت گواهینامه ایزو، زمان، پول، دانش فنی و منابع داخلی خود را حفظ کرده و درصدد ارتقای آنها برمی آیند.

·        شرکت هایی که به تنهایی و بدون تخصص و بدون دریافت گواهینامه بین المللی ایزو فعالیت می کنند، اغلب هزینه های بسیار بیشتری را صرف کرده و در نتیجه وقت بیشتری اتلاف میگردد.

·        بدون دریافت گواهینامه ایزو کارکنان داخلی شرکتها و سازمانها ساعت های زیادی را صرف پردازش کارهای غیر ضروری کرده و به نتیجه دلخواه هم دست نمیابند.

·        با دریافت گواهینامه ایزو راهنمایی هایی موثر در جهت ارتقای برنامه ها و فرآیندهای شرکت در اختیار سیستم قرار میگیرد و متقابلا بدون تجربه رسیدن به جزئی ترین برنامه ها با مشکل همراه است و به دشواری بدست می آیند.