مزایای اخذ ایزو 9001 چیست ؟

‎مزایای ISO 9001: 2008 / ISO 9001: 2015 

‎ایزو 9001 با هدف ارائه یک سیستم مدیریت کیفیت عملی و کارآمد برای بهبود و نظارت بر کلیه زمینه های کسب و کار بوجود آمده  است.

‎رسیدن به استاندارد ISO 9001 در مورد ایجاد مجموعه ای از روش هایی برای مدیریت بهتر است. هدف این است که یک سیستم مدیریت برای سازمان شما کارآمد و مناسب باشد

‎پیاده سازی یک سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001) موثر و قوی به شما کمک می کند تا در بخش های مهم کسب و کار خود تمرکز کرده و بهره وری را افزایش دهید. فرایندهای مدیریتی که در سراسر کسب و کار شما ایجاد می شود، پایه ای صحیح را ایجاد می کنند که منجر به افزایش راندمان و سود می شود. این به نوبه خود باعث جذب و حفظ مشتری شما نیز خواهد شد.

‎برخی از مزایای اصلی گواهینامه ISO 9001 عبارتند از:

·         ‎ایزو 9001 برای هر سازمان کوچک و بزرگ مناسب است

·         ‎مدیریت داخلی بهتری از طریق پیاده سازی اصول گواهینامه ایزو 9001 می توان بوجود آورد

·         کم شدن هزینه

·         ‎ افزایش کارایی، بهره وری و سود

·         ‎بهبود و حفظ مشتری از طریق بهینه سازی سیستم مدیریت

·         ‎بررسی مداوم، اندازه گیری و نظارت بر فرایندهای سازمان

·         ‎استاندارد جهانی شناخته شده

·         ‎سازگاری با سایر استانداردهای ایزو

‎یک گواهینامه معتبر ایزو ISO 9001 به مشتریان شما اطمینان می دهد که شما با سیستم و رویه هایی که از استانداردهای بالایی در ارائه خدمات به مشتریان برخوردارند کار می کنید.

‎مزایای اخذ گواهینامه ایزو ISO 9001 برای مشتریان شما

‎استاندارد ISO 9001: 2008 / ISO 9001: 2015 در سراسر جهان به رسمیت شناخته شده است و مشتریان شما مزایای کار با شرکت هایی که دارای گواهینامه ISO 9001 هستند را درک خواهند کرد. در حقیقت، برخی از مشتریان شما فقط با شرکت های دارای گواهینامه ایزو کار خواهند کرد، زیرا به آنها اطمینان می دهد که سیستم های مدیریت شما دائما ارزیابی و تایید شده است.

‎مشتریان از تجربه می دانند که کار با شرکت های دارای گواهینامه های ایزو 9001:2015 دارا مزایای بسیاری است:

·         ‎ اشتباهات سازمان شما در مواجه با مشتری را کاهش می دهد

·         ‎استقرار ممیزی های ایزو 9001 باعث بهبود بهبود گزارش و ارتباطات می گردد

·         ‎بهبود سیستم مدیریت در نهایت منجر به محصولات با کیفیت بهتر و خدمات مفیدتر خواهد شد.

·         ‎ گواهینامه ایزو 9001 باعث قابل اطمینان تر شدن برنامه ریزی تولید و تحویل محصول یا خدمات می گردد.