فهرست اسناد مورد نیاز ایزو 9001 ورژن 2015

از زمان انتشار نسخه جدید ایزو ۹۰۰۱ این سوال برای بسیاری از مشتریان ایجاد شده است که در این تجدید نظر جدید در سال ۲۰۱۵ چه اسنادی باید اجباری شوند؟

اسناد و مدارک اجباری توسط ایزو  9001:2015

در صورتی که می خواهید با ایزو 9001: 2015 سازگار شوید، اسنادی که باید ایجاد کنید به شرح زیر است.  

·         دامنه  - QMS بند 4.3

·         خط مشی کیفیت- بند 5.2

·         اهداف کیفیت- بند 6.2

·         معیارهای ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان - بند 8.4.1


و در اینجا سوابق اجباری ( توجه داشته باشید که سوابق مشخص‌شده با  * فقط در مواردی که ماده مربوطه حذف نشود، اجباری هستند) :

نظارت و اندازه‌گیری سوابق درجه‌بندی تجهیزات    * بند ۷.۱.۵.۱

سوابق آموزش، مهارت‌ها، تجربه و صلاحیت       بند ۷.۲

الزامات بازبینی الزامات محصول / خدمات     بند ۸.۲.۳.۲

سوابق مربوط به طراحی و توسعه  و خروجی‌های توسعه    بند* ۸.۳.۲

سوابق مربوط به ورودی‌های طراحی و توسعه      بند* ۸.۳.۳

سوابق کنترل‌های طراحی و توسعه     بند* ۸.۳.۴

بایگانی خروجی‌های طراحی و توسعه     بند* ۸.۳.۵

طراحی و توسعه اسناد      بند* ۸.۳.۶

ویژگی‌های محصول برای تولید و خدمات ارایه‌شده     بند ۸.۵.۱

سوابق مربوط به دارایی مشتری    بند ۸.۵.۳

ارایه اسناد کنترل تغییر / خدمات    بند ۸.۵.۶

ثبت انطباق محصول / خدمات با معیارهای پذیرش بند ۸ - ۸

ثبت خروجی‌های عدم انطباق ها      بند ۸.۷.۲

نظارت و نتایج اندازه‌گیری          بند ۹.۱.۱

برنامه ممیزی داخلی       بند ۲

نتایج ممیزی داخلی         بند ۲

نتایج بررسی مدیریت               بند ۹.۳

نتایج اقدامات اصلاحی            تبصره ۱ – ۱۰

روش برای پرداختن به ریسک‌ها و فرصت‌ها      بند ۱ - ۱

رویه‌ها برای صلاحیت، آموزش و آگاهی            ۷.۱ .۲، ۷.۲ و ۷.۳

دستور العمل برای تعمیر و نگهداری تجهیزات و تجهیزات اندازه‌گیری    بند ۷.۱.۵

دستور العمل برای سند و کنترل رکورد      بند ۷.۵

رویه فروش     بند ۸ - ۸

روش طراحی و توسعه    بند ۳ - ۸

دستور العمل برای تولید و ارایه خدمات     بند ۸ - ۸

دستور العمل برای مدیریت اقدامات اصلاحی و اصلاحی بندها    ۷ - ۸ و ۱۰.۲

روش نظارت بر رضایت مشتری     بند ۹.۱.۲

روش برای ممیزی داخلی     بند ۲ - 9

دستور بررسی مدیریت         بند ۹.3