چرا تولید کنندگان باید گواهینامه ایزو دریافت کنند؟

تمام تولید کنندگان باید گواهینامه ایزو خود را دریافت کنند، زیرا منافع بلند مدت بسیار بیشتر از هزینه‌های کوتاه‌مدت است.

دو دلیل اصلی برای اخذ ایزو در تولید وجود دارد:

1-   برای اطمینان از اینکه محصولات و خدمات با الزامات مشتری مطابقت دارند

2-   تضمین ثبات در عملیات روزانه خروجی کارخانه تولیدی


دلایل دیگر برای در نظر گرفتن گواهینامه ایزو برای تولید کنندگان

در اینجا برخی دلایل دیگری وجود دارد که نشان می دهد تولید کنندگان باید ایزو دریافت کنند:

کسب مشتری. بسیاری از مشتریان نیاز دارند که هم تولید کننده و هم پیمانکاران آن دارای گواهینامه ایزو باشند. اگر شرکت شما دارای گواهی‌نامه ایزو نیستید بسیاری از مشتریان با طرز فکر بالا را از دست خواهند داد.


بازاریابی. تولید کنندگان می‌توانند از گواهینامه ایزو خود برای یافتن مشتریان جدید و بازکردن بازارهای جدید استفاده کنند. زمانی که ایزو را دریافت کردید ، می‌توانید به تازگی خود را تبلیغ کنید تا کسب‌وکار بهتری داشته باشید.


رسیدگی به شکایات مشتریان. شکایات مشتری می‌تواند کسب‌وکار شما را  کاهش دهد. شکایت کم‌تر به معنی شهرت بهتر برای تولیدات شما است.


بهبود کیفیت. با ایجاد اهداف با کیفیت و مجموعه‌ای از معیارهای رسمی، شما می‌توانید کسب‌وکار خود را بهتر کنید و بر روی حوزه‌های مشکل تمرکز کنید تا کیفیت و بهره‌وری کلی محصول را بهبود بخشید.


مزایای اخذ گواهینامه ایزو :

بسیاری از تولید کنندگان معیارهای رسمی را برای نظارت بر این که آیا آن‌ها اهداف کیفیت را برآورده می‌کنند، ندارند. داشتن ایزو می‌تواند باعث شود سازمان شما از تکرار همان اشتباه‌ات  جلوگیری کند و به سمت بهبود فرایند های خود گام بردارد.


هر شرکت تولید کننده با توجه به محصول تولیدی می تواند ایزو مختص فعالیت خود را اخذ کند اما به طور کلی هر شرکت تولید کننده فارغ از نوع فعالیت می تواند ایزو های زیر را دریافت کند:

ایزو 9001 – سیستم مدیریت کیفیت

ایزو 14001- سیستم مدیریت زیست محیطی

ایزو 45001 – سیستم ایمنی و بهداشت شغلی

ایزو 10002 – سیستم مدیریت و رسیدگی به شکایات

ایزو 10004 – سیستم رضایتمندی مشتری