استاندارد ایزو 16949 چیست ؟

IATF 16949 چیست؟

استاندارد ایزو IATF 16949 راهنمایی و ابزارهایی را برای شرکت ها و سازمان ها فراهم می کند تا اطمینان حاصل کنند که محصولاتشان به طور مداوم با نیازهای مشتری مطابقت دارد و به این دلیل که کیفیت محصولشان همواره بهبود یافته است، رضایت مشتری را همواره همراه خود داشته اند.

ایزو 16949 - الزامات مکمل سیستم مدیریت کیفیت در مورد صنعت خودرو را ایجاد می کند.

 و در رابطه با استانداردهای ایزو مورد استفاده قرار می گیرد :

ایزو 9001 - الزامات پایه سیستم مدیریت کیفیت را تعریف می کند.

ایزو 9000 - مفاهیم اساسی و زبان سیستم مدیریت کیفیت را پوشش می دهد.

ایزو 9004 - تمرکز بر نحوه ایجاد یک سیستم مدیریت کیفیت کارآمد و موثر است.

ایزو 19011 - راهنمایی در مورد حسابرسی های داخلی و خارجی سیستم های مدیریت کیفیت را ارائه می دهد.

ایزو 31000 - اصول مدیریت ریسک را تشریح می کند.

mmm

استاندارد ایزو IATF 16949 معیارهای QMS مبتنی بر خودرو را با هدف بررسی شخص ثالث تعریف می کند. این استاندارد میتواند توسط هر تامین کننده، بزرگ یا کوچک استفاده شود و میبایست در سراسر زنجیره تامین خودرو استفاده شود. بیش از 65.000 تامین کننده در سراسر جهان وجود دارند که در حال حاضر گواهی ISO / TS 16949 را دارند..

 تمام الزامات IATF 16949 قابل اجرا هستند، مگر اینکه تأمین کنندگان توابع مربوط به طراحی محصول را ارائه ندهند. تمامی الزامات این استاندارد عمومی هستند و قابل اجرا برای هر تامین کننده ای که کارهای طراحی ،توسعه، تولید و، در صورت لزوم مونتاژ، نصب و خدمات محصولات مرتبط با خودرو را انجام میدهد، می باشد.

گواهینامه ایزو  16949 بر اساس هفت اصل مدیریت کیفیتی، از جمله تمرکز مشتری قوی، انگیزه و مفهوم مدیریت عالی، رویکرد فرآیند و بهبود مستمر بنا شده است.

mmm

7 اصل مدیریت کیفیتی استاندارد IATF 16949 به شرح زیر تعریف می شود:

1. تمرکز بر نیاز مشتری                      

2. رهبری

3.  جذب افراد                                    

4. رویکرد فرآیندی

5. بهبود کیفیت                                   

6. تصمیم گیری مبتی بر شواهد                     

7. میدریت ارتباطات