اخذ استاندارد ایزو GMP

استاندارد GMP (Good Manufacturing Practice) مجموعه الزاماتی است که شرکت ها را قادر می سازد تا آلودگی ها و خطرات در چرخه تولید محصولات غذایی و دارویی را به حداقل برساند. الزامات GMP حامی مشتری و رونق دهنده کسب و کار تولید کننده است.

مقررات ایزو GMP همچنین در مورد موضوعاتی نظیر ثبت و نگهداری سوابق، مدارک پرسنلی، بهداشت، پاکیزگی، تأیید تجهیزات، تأیید صحت فرایند و رسیدگی به شکایت است.

 اکثر الزامات ایزو GMP بسیار عمومی و باز هستند ، اجازه می دهد هر تولید کننده به طور جداگانه تصمیم بگیرد که چگونه بهترین کنترل های لازم را اجرا کند. این امر باعث انعطاف پذیری زیادی می شود، اما همچنین نیاز به این دارد که سازنده شرایط را به طریقی که برای هر کسب و کار شخصی مناسب است، تفسیر کند

اولین مجموعه مقررات GMP در سال 1963 منتشر شد. این مقررات به منظور هدایت شرکت ها در تولید داروهای سالم و موثر است. مقررات مندرج در GMPs حداقل الزامات لازم برای اطمینان از محصولات ایمن و موثر است.


درباره گواهینامه ایزو GMP

GMP مجموعه ای از مقررات است که کیفیت محصولات پزشکی، خون و انواع غذاها را تضمین می کند. این مقررات مربوط به تولید، امکانات و کنترل تولید، پردازش، بسته بندی و نگهداری یک محصولات غذایی و دارویی است.

بسیاری از شرکت ها از اختصار cGMP استفاده می کنند، این نامگذاری به شرکت ها یادآوری می کند که از تکنولوژی ها و سیستم های پیشرفته تر به منظور تطابق با مقررات GMP استفاده می کنند. بسیاری از اقدامات قدیمی تر GMP، مخصوصا آنهایی که برای جلوگیری از اشتباهات و آلودگی طراحی شده اند، اکنون منسوخ و ناکافی هستند.

مقررات GMP شامل طیف گسترده ای از فعالیت های تولیدی، از جمله مواد اولیه، بهداشت و تمیز بودن محل، تأیید تجهیزات و تأیید صحت فرآیند است. مقررات GMP حتی به منابع انسانی و دفاتر عمومی نیز گسترش می یابد، دستورالعمل های تمرینی برای نگهداری مدارک، مدارک پرسنلی، شکایات، آموزش، و بهداشت شخصی کارکنان در مناطق تحت کنترل دارد.

GMP مستلزم اثبات پیوستگی سازمانی به روش های تعیین شده در هر مرحله از فرایند تولید است.

GMP بهترین راه برای اجرای کنترل های لازم برای دستیابی به بالاترین کیفیت در هر سازمان را ارائه می دهد. عدم پیروی از این مقررات ممکن است منجر به اقدامات علیه سازمان شما و یا شکست در کسب و کار شما شود.