به پیشگامان آریان رادان خوش آمدید

درباره شرکت پیشگامان

شرکت مهندسی پیشگامان آریان رادان در سال 1381 با هدف ارتقای کیفیت و بهره وری سازمانها و ترویج رویکردهای سیستمی به کیفیت، محیط زیست و ایمنی فعالیت خود را در زمینه آموزش و مشاوره سیستم های مدیریتی آغاز نمود. مدیران سازمان با سرمایه ای از تخصص و تجربه این شرکت را بنا نهادند و اکنون با همکاری کارشناسان مجرب و کارآزموده و بهره گیری از علم اساتید مجرب دانشگاه های معتبر داخلی و بین المللی از پشتوانه علمی گسترده و توانمندیهای لازم جهت افزایش توان علمی، فنی، مدیریتی و راهبردی سازمان ها برخوردار می باشد. این شرکت در طی سالها فعالیت خود موفق به اجرا یا در حال انجام قریب به 1000 پروژه در زمینه خدمات تخصصی مرتبط با سیستم های مدیریت کیفیت و بهبود عملکرد و برگزاری بیش از 500000 نفر ساعت دوره های آموزشی مرتبط گردیده است و روند رو به رشد تقاضا برای خدمات تخصصی از سوی سازمان هایی که مشتریان قبلی ما بوده اند گواه نام نیک و سوابق درخشان ماست.